Beton- und Garagen-Siegel

albrecht-beton-und-garagensiegel_WEB2022
albrecht-beton-und-garagensiegel_WEB2022

1 komponentne metakrüül-põhine betoonpõranda värv sise- ja välistöödeks
Siidjasmatt 1-komponentne lahustipõhine suurepärase katvusega mineraalsetele aluspindadele akrülaat betoonpõranda värv nii sise- kui ka välistingimustes, näiteks betoonile ja tsementaluspindadele. Sobib ka tavalise koormusega betoonpõrandatele eragaraažides.

Kulu: Umbes 125-170 ml/m² ühe kihi kohta. Kulu võib erineda sõltuvalt aluspinna imavusest ja pealekandmise meetodist.

Kasutus: Siidjasmatt 1-komponentne lahustipõhine suurepärase katvusega mineraalsetele aluspindadele akrülaat betoonpõranda värv nii sise- kui ka välistingimustes, näiteks betoonile ja tsementaluspindadele. Sobib ka tavalise koormusega betoonpõrandatele eragaraažides. Vastupidav läbitöötamata mootoriõli, vee ja autorehvide plastifikaatorite suhtes. Saab kasutada ka sademete eest kaitstud välispindadel, nt suletud rõdud ja galeriid.

Toote omadused: 

  • Lahustipõhine
  • Väga hea nakkega
  • Kõrge katvusega
  • 1-komponentne
  • Kiire kuivamisega
  • Kõrge kulumiskindlus
  • Ilmastikukindlus
  • Lihtne käsitsemine

Sideaine: Akrüülvaik, reaktiivne lahusti

Läikeaste: Siidjasmatt

Värvitoonid: RAL 7030 STEINGRAU, RAL 7032 KIESELGRAU

Pakendid: 2,5 L / 5,0 L / 10,0 L

Tihedus: umbes. 1,25 g/cm³

Töötlus: Värvimine pintsliga või rulliga.

Pintsliga: Kasutage värvimiseks spetsiaalseid sünteetiliste või segaharjastega pintsleid.

Rulliga: Siledale, ettevalmistatud aluspinnale rulliga pealekandmisel soovitame kasutada 6 mm pikkuse karvaga värvirulli.

Katte ehitus: Valmistage aluspind nõuetekohaselt ette. Vt peatükk “Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Kanda 2 kihti lahjendamata.

Tugevasti imavaid aluspindu kruntida Super Nova Tiefgrund LF-ga. Seda tehes veenduge, et pinnale ei oleks moodustunud suletud, läikiv kile.

Töötlustemperatuur: Minimaalne pinnatemperatuur ja õhutemperatuur +10 °C pealekandmiseks ja kuivatamise ajal.

Töötlus: Segage enne kasutamist hästi läbi.

Varuge piisav kuivamisaeg värvikihtide pealekandmise vahel.

Tagage piisav ventilatsioon töötlemise ja kuivamise ajal siseruumides.

Kasutage ainult ühte materjalipartiid samal pinnal.

Lahjendus: Toode on kasutusvalmis. Kasutage lahjendamata kujul.

Kuivamisaeg: Kui õhutemperatuur on +20 °C ja suhteline õhuniiskus on 65%, siis on pind kuiv umbes 1 tunni pärast, uuesti võib üle värvida umbes 4 tunni pärast. Sõiduki võib garaažis hoida pärast umbes 7-päevast kuivamist. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus võivad oluliselt mõjutada kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine: Peske tööriistad pärast tööd viivitamatult nitrolahusti abil.

Üldised juhised: Garaažipõrandatel tuleb enne värvimist teha rehvidega  kokkupuutepindade kohtades proovipind, et testida vävi nakkumist aluspinnaga.

Aluspinnad: Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandev, tolmu-, õli- ja rasvavaba, liimi-, tsemendijääkidest ja järeltöötlustoodetest vaba. Laske uutel tsemendipindadel kuivada vähemalt 5 nädalat. Betooni ja tsementpindade niiskusesisaldus ei tohi ületada 4 %. Kaitske aluspõrandat niiskuse eest; ebapiisav maapinnal paiknevate põrandapindade hüdroisoleerimine võib põhjustada plekke ja koorumist.

Tugevad ja kandvad määrdunud pinnad puhastage koormust kandvad, surveveega.  Mittekandvad pinnad, mis on kriidised ja/või õlised  ja tugevalt määrdunud mehaaniliselt puhastada . Väiksemate pindade puhul on võimalik käsitsi puhastada, kuid suuremate pindade puhul tuleb aluspinda eeltöödelda, nt liivapritsiga. Siledad pinnad ja vanad pinnakatted lihvida kergelt, tolm emaldada tolmuimejaga.

Märkus: Betooni ja tsementkatte minimaalne tugevus peab olema kerge koormuse korral B 25 või ZW 30 ja keskmise koormuse korral B 35 või ZE 40.

Koostisosad vastavalt VdL-le: Akrüülvaik, reaktiivne lahusti, anorgaanilised pigmendid, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, alifaatilised ained, aromaatsed ained, kihi moodustamise lisandid, lisaained.

Määruse (EÜ) kohane märgistamine nr 1272/2008 [CLP]: Märgistus on täpsustatud ohutuskaardil.

LOÜ piirväärtused: ELi toote piirväärtus (A/i kategooria): 500 g/l. (2010). See toode sisaldab <500 g/l LOÜ-d.

Hoidmine: Tihedalt suletud anumates jahedas kohas. Hoida eemal külmast.

Categories: Emailvärvid, Uudised