Boots-Klarlack

Supernova_BootsKlarlack_750ml_WEB
Supernova_BootsKlarlack_750ml_WEB

Paadilakk
Läikiv paadilakk välis- ja sisetöödeks. Lahustite baasil.

Kulu: umbes 10 m2/l või 100 ml/m2  siledal pinnal. Täpse kulu  määratakse proovikatmise teel.

Omadused: Kvaliteetne värvitu kõrgläikeline lakk sünteetilise vaigu ja aromaatsete süsivesinike baasil. Moodustab sileda, ilmastikukindla ja löögikindla katte. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kasutusala: jahtide ja paatide, mööbli, uste, puitpaneelide ja mänguväljakute tarvikute katmiseks. Ei ole ette nähtud paatide veealuste osade katmiseks. Tugeva päikesevalguse käes võib lakikile kollaseks muutuda. Välitingimustes kasutada puitpindade kaitsmiseks UV-kiirte kahjulike mõjude eest pigmenti sisldavaid  katteid.

Aluspind: peab olema puhas, kuiv ja vastupidav.

Kasutamine: pintsliga, rulliga, pihustiga. Enne pealekandmist segage hoolikalt. Kõrgsurvepihustamiseks lahjendada Super Nova Verdünner AF vedeldajaga või lakibensiiniga töökonsistentsini. Õhuga pihustamisel mitte lahjendada. Vajaduse korral vaata tehnilist lehte.

Töötlemis- ja  kuivamistemperatuur õhus ja pinnal minimaalselt + 5 °C.

Kuivamisaeg: tolmukuiv 4 tundi, järgnevate kihtide vahel 24 tundi.

Tööriistad: Pärast tööd puhastada lakibensiiniga.

Läikeaste: läikiv

Värvus: värvitu

Pakend: 375 ml / 750 ml / 2,5 L

Hoidmine: hästi suletud pakendis jahedas kohas. Garantiiperiood alates valmistamiskuupäevast kuni: vaata pakendil olevat märgistust.

Koostis: alküüdvaik, lisandid, lakibensiin.

Tähelepanu: sisaldab süsivesinikke, C9-C11, n-alkaane, iso-alkaane, tsüklilisi ühendeid, < 2 % aromaatseid ühendeid. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süttivatest allikatest. Mitte suitsetada. Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustusseadmeid. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.  NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Categories: Puidukaitsevahendid