Eurolatex 3

SN_Eurolatex3_10L_IML_WEB2019
SN_Eurolatex3_10L_IML_WEB2019

Täismatt lumivalge seinte ja lagede värv
Kõrgekvaliteetse, hõõrdekindla hea ekspluatatsioonikoormuse taluvusega värvkatte tegemiseks. Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300. Väikese  kuluga, hea kattevõimega, ei sisalda lahusteid, difuusne, ei  täida aluspinna struktuuri. Hea puhastuskindlusega.

Puhastuskindlus: märghõõrdeklass 2 vastavalt standardile EN 13300.

Kulu: Umbes 10 m2/l ehk 100 ml/m2 ühe kihi kohta siledal aluspinnal. Täpse kulu määramiseks teha proovikatmine objektil.

German_Technology_Logo_shadow_WEB    

Kasutus: Sobib siseseintel ja -lagedel niiskuskindla värvipinna saavutamiseks krohvil, betoonil, kipskartongplaadil, klaaskiudtapeedil, struktuurtapeedil jne. Väikese kuluga, matt, väga hea kattevõimega, säravvalge värv. Võimaldab ka määrdunud aluspinnad katta ühe värvikihiga.

Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja värvimiseks sobivalt ettevalmistatud. Vanad lahtised pinnakatted (nt. vana lahtikoorunud värv) tuleb eemaldada. Poorsed ja suure imavusega, aga ka tolmavad aluspinnad tuleb kruntida sügavimbuva krundiga Super Nova Tiefgrund LF.

Pealekandmine: värv kanda peale pintsli, värvirulli või pihustiga. Värvi kasutamisel aluspinna kruntimiseks on soovitav värvile lisada vett, kuid mitte enam kui 10% ulatuses. Lõppkihi pealekandmisel on soovitav värvi veega mitte lahjendada. Värvida temperatuuril mitte alla +5оС. Töövahendid puhastada koheselt pärast töö lõppu veega.

Kuivamisaeg: temperatuuril +20о С ja suhtelisel õhuniiskusel 65% võib teise värvikihi peale kanda  4 – 6 tunni möödumisel.

Toonimine võimalik toonida toonimispastaga Super Nova Vollton- und Abtönfarbe  või toonimismasinas. Tumedate toonide valimisel (baas 3) võivad mattpindadel tekkida heledamad jutid ja plekid isegi kergel pinna mehhaanilisel mõjutamisel (kriidistumise efekt).  

Läikeaste: täismatt (3).

Värv: valge + segu (heledate toonide kolmas alus)

Pakend: 1L / 2.5L / 5L / 10L  (3. alus 1L, 2.5L, 5L, 9L)

Hoidmine: Suletud pakendis jahedas kohas. Vältida külmumist. Minimaalselt pakendil märgitud kuupäevani.

Ohutusmärgis: EU piirnorm tootele (kategooria A/a): 30 g/l (2010). Antud toode sisaldab < 30 g/l VOC (lenduvad orgaanilised ained)

Categories: Sisetööde dispersioonvärvid