Garagenbeschichtung

Garagenbeschichtung_5kg_WEB
Garagenbeschichtung_5kg_WEB

Kahekomponentne  epoksüvärv põrandatele ja seintele elamu-, äri- ja tööstusruumides
Garaaži, teenindus-, keldri- ja laopõrandad. Betoon- ja stabiilsetele puitpindadele. Värv on vastupidav mehaanilistele koormustele, nt. laaduritega ladudes rehvide põhjustatud koormuse vastu, samuti bensiini, mootoriõli ja maanteesoola suhtes vastupidavad.

Kulu: u. 180 – 220 g / m2, olenevalt aluspinna struktuurist. Täpse kulu saab kindlaks määrata proovivärvimisega.

Omadused: lahustivaba, nõrga lõhnaga. Värv on vastupidav mehaanilistele koormustele, nt. laaduritega ladudes rehvide põhjustatud koormuse vastu, samuti bensiini, mootoriõli ja maanteesoola suhtes vastupidavad. Hoiab ära tolmamise , suurendab pinna kuumakindlust. Hõlbustab hooldust ja parandab pinna välimust. Värvi iseloomustab see, et   suurendab tööstuslike põrandate mehhaanilist tugevust; hoiab ära õli, määrde ja muude saasteainete sattumise aluspinda ; takistab tolmu teket; ei muutu soojenemisel pehmeks; lihtne puhastada ja hooldada; parandab visuaalset välimust; värv on vastupidav rehvide põhjustatud koormusele.

Piirangud: mitte kasutada metallrataste all raskelt koormatavatel tööstuspõrandatel! Suurte koormustega ladudes kasutatakse ainult spetsiaalseid materjale ja lahustil põhinevaid epoksükatteid, mis hajutavad surve- ja nihkekoormusi ja on seetõttu vastupidavamad aluspindadele mõjuva mehaanilisele koormuse suhtes. Ei sobi tiheda liiklusega avalike mitmekorruseliste parklate põrandatele.

Pinnad peavad olema kindlad, puhtad, kuivad (niiskus 3,5–5%) ja kandvad, samuti peavad olema kaitstud niiskuse tungimise eest teiselt (väliselt) küljelt. Mustus ja naket halvendavad kihid tuleb täielikult eemaldada, samuti tsemendiplekid ja täiendavad töötlusained. Ebastabiilsed vanad katted ja mustus tuleb puhastada ja tolmuimejaga ära puhastada. Aluspind peab vastama ettenähtud koormuse nõuetele. Sellega seoses peab näiteks betooni ja tsemendi tasanduskihil olema vähemalt järgmine kõvadus: Kerge koormus – B 25 Keskmine koormus – B 35. Läikivad, siledad pinnad: Plaatide, klinkeri kattekiht on nõrgema nakkuvusega kui teiste pindade puhul. Kriitilistele pindadele on soovitatav kanda proovivärvkate piisava koormusajaga.

Kuivamiskiirus: Tsementaluspinnad tuleb lasta hästi kuivada. Betoonaluspindade  puhul ei tohiks ülemise 2 cm niiskuse tase ületada 4-5%. Maks. tsementaluspinna niiskustase ei tohi ületada 3,5%. Epoksütooted on tundlikud tagant tõusva niiskuse suhtes. Maapinnal olevad betooniseinad ja plaatvundamendid peavad olema piisavalt kaitstud välise niiskuse eest hüdroisolatsiooniga. Keldrita hoonetes, halva või ilma hüdroisolatsioonita , võib niiskuse sissetung ja värvkatte alla kogunemine põhjustada kahjustusi, nagu värvikihi irdumine  ja plekkide teke.

Materjali ettevalmistamine: segage 4 osa põhimassi: 1 osa kõvendit, segage hoolikalt (2-3 minutit) mikseriga (400 p / min), kuni moodustub homogeenne mass. Ainult siis lahjendage veega kuni  20% – ja segage. Ainult mõlema komponendi täiesti 100% homogeenne segu õiges vahekorras saavutab täiusliku tulemuse.

Segu valmistamisaeg: segatud mass tuleb pinnale kanda 2 tunni jooksul õhutemperatuuril + 20 °C, kui õhutemperatuur on kõrgem, lüheneb töötlusaeg vastavalt. 2 tunni pärast muutub segu kasutamiskõlbmatuks. Vee lisamine segule, mis on kõvastunud, ei taasta selle omadusi, nii et teda võiks edasi töödelda.

Kasutamine: Super Nova Garagenbeschichtung kantakse pinnale pintsli või rulliga. Sõltuvalt pealekandmisest ja pinna imavusest lahjendage värvi  puhta veega. Töötlemiseks sobivad pinnad: tsementtasanduskiht ja betoon, samuti suure mehaanilise koormustaluvusega  puitmaterjalidest põrandad, krohv MG II ja III. Kõva asfaldist põrandatel siseruumides kasutamisel moodustab «Super Nova Garagenbeschichtung» vastupidavad ja tõhusad värvkatted.

Keskmise imavusega aluspinnad: 2-3 kihti, lahjendatud puhta veega 10-20%.

Suure imavusega aluspinnad: kanda pinnale eelkiht materjaliga «Super Nova Garagenbeschichtung», lahjendatud puhta veega 30–35%. Seejärel 2–3 kihti, lahjendades värvi puhta veega 15–20%. Vastupidavus ilmastikukoormusele: kokkupuude ultraviolettkiirguse ja niiskusega vähendab värvi läikeastet  ja tekitab kerget kriidistumist. See ei vähenda värvkatte funktsionaalsust.

Jälgida kihtidevahelist 24-tunnist pealekandmise intervalli. Pikendades kihtide vahelist kuivamisaega mitme päevani, halveneb kihtide nakkuvus või adhesioon.

Renoveerimisel tuleb vana kate lihvida, et saavutada parem nake aluspinnaga. Lisades umbes 10% kvartsliiva (D 0,2–0,4 mm) epoksüvärvi «Super Nova Garagenbeschichtung saavutatakse libisemisvastased omadused. Seda tehakse järgmiselt: Kruntimine: lahjendage Super Nova Garagenbeschichtung 35% veega. Vahevärvimine: «Super Nova Garagenbeschichtung» lisage 10% kvartsliiva (D 0,2 mm) ja lahjendage veega 10%. Kui on vaja karedamat pinda, tuleb peale kanda veel üks vahevärvi kiht. Viimane värvkatte kiht kantakse epoksüvärviga «Super Nova Garagenbeschichtung», mis on lahjendatud veega 15 kuni 20.

Lahusti: vesi. Pärast kasutamist peske tööriistad kohe sooja seebiveega. Ärge segage teiste värvidega. 1 – 2 päeva pärast temperatuuril +20 °C talub pind kerget mehhaanilist koormust.

Pinna maksimaalne koormustaluvus saavutatakse 7 päeva pärast.

Min pealekandmise ja kuivatamise temp. + 10 °C. Alla +10 °C pikeneb kuivamisaeg märkimisväärselt. Soovitatav töötlustemperatuur + 15 °C kuni + 25 °C. Aluspinna kõrge niiskuse korral väheneb krundi nake aluspinnaga. Kõrgem õhuniiskus 80% võib põhjustada valgete laikude tekkimist  ja läike kadumist. Keldrites töötamisel tuleb tagada hea ventilatsioon.

Läikeaste: poolmatt

Värvid: kivihall (RAL7030), veerishall (RAL7032)

Tihedus: umbes 1,37 g / cm³

Sideaine: Veepõhine 2-komponendiline epoksüvaik (orgaaniliste lahustite vaba).

Koostis: kombineeritud veepõhised epoksüvaigud, lisandid, täiteained, pigmendid.

Pakend: 5 kg

Hoida tihedalt suletud pakendis jahedas kohas , hoidmisaeg max 12 kuud  alates valmistamiskuupäevast, vt märgistus pakendil. Kaitsta külmumise eest.

Ohtlik Ärritab nahka. Põhjustab tugevat silmakahjustust. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. • Pärast kasutamist peske käed ja nägu põhjalikult. • Kandke kaitsekindaid / rõivaid ning silmade või näo kaitset. • KOKKUPUUDE KOHTA: pesta rohke seebi / veega. • KONTAKT SILMA: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid on ja kui on lihtne teha. Jätkake loputamist • Võtke viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. • Võtke saastunud rõivad seljast. Polüamiini lenduvad orgaanilised ühendid: Selle toote EL-i piirväärtus (kat. A / j): 140 g / l (2010). Toode sisaldab: 16 g / l LOÜ-d.

Categories: Emailvärvid