Grünbelags-Entferner

Supernova_GrunbelagsEntferner_WEB
Supernova_GrunbelagsEntferner_WEB

Vahend sambla ja vetikate eemaldamiseks      
Kasutusvalmis vahend sambla, samblike ja vetikate eemaldamiseks sillutusplaatidelt, terrassidelt, katustelt, fassaadidelt, piirdeaedadelt. Professionaalseks ja koduseks kasutamiseks. Sobib kivi, betooni, puidu, klaasi, keraamika, metalli, tsinkpindade, bituumenpindade ja värvitud pindade töötlemiseks.  Õues töötamiseks! Sügavtoimeline lahus tungib aluspinda, puhastab tõhusalt kahjustatud piirkondi ja sellel on ka  pikaajaline ennetav toime.

Kulu: ~ 170 ml 1 m2 pinna kohta.

Kasutamine: parima tulemuse saavutamiseks kasutage ainult kuivadel pindadel. Kandke lahus pintsli, aiapihusti või kastekannuga aluspinnale ja jätke umbes 24 tunniks seisma (lahuse toimumise ajaks tuleb töödeldud pinda kaitsta sademete eest). Enamikul juhtudel ei ole vaja kahjustatud piirkondi mehaaniliselt töödelda. 24 tunni pärast eemaldage kuivjääk traatharja või kõrgsurveveejoaga. Vajadusel võib pinnatöötlust korrata.

Pärast töötlemist loputage tööriista veega.

Ettevaatusabinõud: Ärge sööge, jooge ega suitsetage töökohal. Eemaldada saastunud rõivad viivitamatult. Mürgistusnähtude ilmnemisel või kaheldavatel juhtudel pöörduge arsti poole. Aurude või aerosoolide sissehingamisel minna koheselt värske õhu. Nahale sattumisel loputada hoolikalt sooja veega. Hoida temperatuuril üle 0 °C.

Kõrvaldage tootejäätmed vastavalt kohalikele seadustele.

Toote säilivusaeg: vt pakendil olevat märgistust.

Pakend: 500 ml / 5 L

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Nõuab eriravi (vt sildil “Ettevaatusabinõud”). Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Toimeaine: Kvaternaarsed ammooniumühendid, bensüül-C12-16-alküüldimetüülammooniumühendite kloriidid: 15 g/1 kg.

Categories: Erimaterjalid