Isoliersalz

Pronova_Isoliersalz_0,5kg_WEB
Pronova_Isoliersalz_0,5kg_WEB

Isoleerkrunt
Vee-, nikotiini- ja roosteplekkide ning imavate seina- ja laepindade kruntimiseks enne värvimist dispersioonvärvidega.

Kulu: ca. 10 m2 / l (lahuse kohta).

Pinda pole vaja eelnevalt pesta. Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja stabiilsed. Ühtlustab pinna imavust. Puhastage hallituse ja seentega kahjustatud pinnad vahendiga Super Nova Schimmelentferner.

Lahjendage kotikese pakendi sisu 2L veega.

Kandke pinnale pintsliga tugevalt pinda immutades.
Intensiivse kahjustusega pindade puhul kasutada vahendit Isoliersalz peale kuivamist uuesti.
Enne värvimist laske pinnal kuivada. Soovitav on vahendi pritsmed kohe ära pühkida, eriti marmorilt ja klaaspindadelt.

Tööriistad: Tuleb puhastada veega koheselt pärast kasutamist.

Kasutustemperatuur: Min. pinna- ja õhutemperatuur + 5 °С pealekandmise ja kuivamise ajal.

Pakend: 500 g

Ladustamine: originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas ei ole säilitusaeg piiratud.

Oht:  põhjustab tõsiseid silmakahjustusi. • Hoida lastele kättesaamatus kohas. • Kandke silmade või näokaitset. • KONTAKT SILMA: loputage mitu minutit ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui neid on ja kui on lihtne teha. Jätkake loputamist • Võtke viivitamatult ühendust  MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Väävelhape, alumiiniumsool (3: 2), tetradehüdraat CASi nr: 16828-12-9

Categories: Erimaterjalid