Latexfarbe 5

SN_Latexfarbe5_10L_IML_WEB2019
SN_Latexfarbe5_10L_IML_WEB2019

Matt niiskuskindel sisetööde värv
Sobib siseseintel ja -lagedel niiskuskindla värvipinna saavutamiseks krohvil, betoonil, kipskartongplaadil, klaaskiudtapeedil, struktuurtapeedil jne.

Pinna märgpuhastus on lubatud (klass 3 vastavalt standardile EN 13 300).

Kulu: Umbes 9 m2/l ehk 110 ml/m2 ühe kihi kohta siledal aluspinnal. Täpse kulu määramiseks teha proovikatmine objektil.

German_Technology_Logo_shadow_WEB  sn_latexfarbe5_3klase_web2020 SuperNova_MixLogo_CMYK_300dpi_WEB2017

Kasutuskohad: Sobib siseseintel ja -lagedel niiskuskindla värvipinna saavutamiseks krohvil, betoonil, kipskartongplaadil, klaaskiudtapeedil, struktuurtapeedil jne. Väikese kuluga, matt, väga hea kattevõimega, säravvalge värv. Võimaldab ka määrdunud aluspinnad katta ühe värvikihiga.

Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja värvimiseks sobivalt ettevalmistatud. Vanad lahtised pinnakatted (nt. vana lahtikoorunud värv) tuleb eemaldada. Poorsed ja suure imavusega, aga ka kriidised aluspinnad tuleb kruntida sügavimbuva krundiga Super Nova Tiefgrund LF

Pealekandmine: värv kanda peale pintsli, värvirulli või pihustiga. Värvi kasutamisel aluspinna kruntimiseks on soovitav värvile lisada vett, kuid mitte enam kui 10% ulatuses. Lõppkihi pealekandmisel on soovitav värvi veega mitte lahjendada. Värvida temperatuuril mitte alla +5оС. Töövahendid puhastada koheselt pärast töö lõppu veega.

Kuivamisaeg: temperatuuril +20о С ja suhtelisel õhuniiskusel 65% võib teise värvikihi peale kanda  4 – 6 tunni möödumisel.

Toonimine võimalik toonida toonimispastaga Super Nova Vollton- und Abtönfarbe  või toonimismasinas.  

Läikeaste: matt (5).

Värv: valge

Pakend: 1L / 2.5L / 5L / 10L

Hoidmine: Suletud pakendis jahedas kohas. Vältida külmumist. Minimaalselt pakendil märgitud kuupäevani.

Ohutusmärgis: EU piirnorm tootele (kategooria A/a): 30 g/l (2010). Antud toode sisaldab < 30 g/l VOC (lenduvad orgaanilised ained)

Categories: Sisetööde dispersioonvärvid