Quarzgrund

Supernova_Quarzgrund_IML_15kg_WEB2018
Supernova_Quarzgrund_IML_15kg_WEB2018

Nakkekrunt
Sisaldab kvartsliiva, mis soodustab naket pealekantavate dispersioon- ja mineraalsete katetega. Toode on vee baasil, ökoloogiliselt neutraalne, suurepärase nakkega, lihtne kasutada, millel  puudub ebameeldiv lõhn ja ei takista veeauru difusiooni.

Kulu: Umbes  300  g/m2. Täpsema värvikulu saab määrata proovikatmisega.

2   SuperNova_MixLogo_CMYK_300dpi_WEB2017

Aluspind: peab olema tugev, puhas, kuiv ja pealekandmiseks  sobivalt ettevalmistatud. Vanad lahtised pinnakatted tuleb eemaldada. Poorsed ja suure imavusega, aga ka kriidised aluspinnad tuleb kruntida sügavimbuva krundiga Super Nova Tiefgrund LF.

Pealekandmine: Kvartsrunt Quarzgrund kanda hästi kuivatatud pinnale valgena või toonituna lõppviimistluse tooni. Peale  kanda pintsli, värvirulli või pihustiga. Töövahendid puhastada koheselt pärast töö lõppu veega. Lasta kuivada enne järgmise kihi pealekandmist.

Temperatuur: Kruntida temperatuuril mitte alla +5оС.

Kuivamisaeg: Quarzgrund kuivab ca 4 tunni jooksul normaalsetes ilmastikutingimustes. Kuivamisaeg sõltub õhutemperatuurist ja õhuniiskusest. Kuivamisajal kaitsta pinda vihma ja külmumise eest.

Toonimine: võimalik toonida toonimispastaga Vollton- und Abtönfarbe või toonimismasinas.

Pakend: 4 kg / 7,5 kg / 15 kg

Hoidmine: Suletud pakendis jahedas kohas. Vältida külmumist. Minimaalselt pakendil märgitud kuupäevani.

Ohutusmärgis: EU piirnorm tootele (kategooria A/c): 40 g/l (2010). Antud toode sisaldab 40 g/l VOC (lenduvad orgaanilised ained).

Categories: Krohvid, Krundid