Sanierlösung

Supernova_Sanierlosung_1l_WEB
Supernova_Sanierlosung_1l_WEB

Bioloogiliselt saastund pinna krunt 
Kasutatakse aluspinna puhastamiseks enne järgnevaks värvimiseks või muuks dekoratiivseks katmiseks. Toote aktiivosad tungivad sügavale aluspinda ja hävitavad seeneosised  ja hallituse. Sobilik nii sise- kui ka välistöödeks.

Kulu: ca 175 ml/m2

Kasutamine: Enne pealekandmist puhastada aluspind mehhaaniliselt. Välistöödel, kui see on võimalik, on soovitav puhastada aluspind kõrgsurve vee(auru)joaga. Pind lasta kuivada. Pintsliga pinnale kanda lahustamata vahend “Sanierlösung”. Enne järgnevat töötlust lasta pinnal kuivada vähemalt 10 h.  Pinnakatteks on soovitav kasutada tooteid, mis takistavad hallituse ja seente teket.

Töövahendid pesta peale tööde lõppu veega.

Töödelda temperatuuril mitte alla +5 °C.

Pakend: 1 L / 5 L

Hoidmine: Suletud pakendis jahedas kohas. Vältida külmumist. Minimaalselt pakendil märgitud kuupäevani.

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kahjulik veeorganismidele, pikaaegse mõjuga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Pakend ja toode utiliseerida vastavalt piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Teave aktiivainete kohta: sisaldab ammooniumühendeid alküüldimetüülbensüül-ammooniumkloriidi: 0,5 g/100g (0,5 massi-%); 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni: 0,027 g/100 g (0,027 massi-%).

Categories: Erimaterjalid