Tiefgrund LF

SN_Tiefgrund_LF_10l_WEB2018
SN_Tiefgrund_LF_10l_WEB2018

Sügavimbuv krunt, sise- ja välistöödeks
Värvitu, vees lahustuv, sügavimbuv krunt aluspindade imavuse vähendamiseks ja nõrgalt seotud aluspindade tugevdamiseks.

Kulu: umbes 150-200 ml/m2, sõltuvalt aluspinna imavusest. Täpsema kulu saab määrata proovivärvimisega.

      BLAUER_ENGELWEB2018aplis 

Kasutuskohad: Värvitu, vees lahustuv, sügavimbuv krunt aluspindade imavuse vähendamiseks ja nõrgalt seotud aluspindade tugevdamiseks. Sobib krohvi, tellise, betooni, gaasbetooni, kipskartongplaadi, tsementkiudplaadi ja tolmuse aluspinna kruntimiseks. Krunt on “hingav”. Kuna krunt ei eralda kahjulikke lenduvaid ühendeid, võib kasutada puuduliku ventilatsiooniga või toiduainete ladustamisega või ümbertöötlemisega seotud ruumides.

Aluspind peab olema tugev, puhas ja kuiv. Vanad lahtised pinnakatted (nt. vana lahtikoorunud värv või tapeet) tuleb eemaldada. Aluspinna defektide tasandamiseks kasutada pahtlit.

Pealekandmine: krunt kanda peale pintsli, värvirulli või pihustiga lahjendamata kujul. Pinnale kanda hoolikalt kuni aluspinna küllastumiseni. Pärast kuivamist ei tohi pind jääda läikivaks. Kruntida temperatuuril mitte alla +5 °C.

Kuivamisaeg: temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 65% võib teise krundikihi või värvi peale kanda 4 – 6 tunni möödumisel.

Töövahendid puhastada koheselt pärast töö lõppu veega.

Värv: värvitu

Kuivbilanss: 12%

Osakeste suurus: 0,03 μm

Pakend: 1L / 5L / 10L

Säilitamine suletud nõus, jahedas, kuid külma eest kaitstud kohas. Säilitusaeg: minimaalselt pakendil märgitud ajani.

Ohutusmargis: EU piirnorm tootele (kategooria A/a): 30 g/l (2010). Antud toode sisaldab 30 g/l VOC (lenduvad orgaanilised ained).

Categories: Krundid